Branş dersliği uygulaması hakkında yönerge

Ana Sayfa » HABERLER » EĞİTİM MEVZUATI » Branş dersliği uygulaması hakkında yönerge
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
     
 
Sayı :37364034/605.01/2002717                                                                                   23/02/2015
 
 
 
Konu : Branş Dersliği Uygulaması
   
 
...............VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
   
 
İlgi: a)Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 17.08.2006 tarihli ve 8738 sayılı yazısı,
 
 
 
         b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 15.02.2008 tarihli ve 1514 sayılı yazısı.
   
 
Talim ve Terbiye Kurulunun ilgi (a), (b) yazıları ile örgün eğitim yapan okullarda dersin öğretmenine;kendi dersliğini düzenleme, sürekli kullanılacak araç-gereci bulundurma, daha fazla araç-gereç kullanma görev ve sorumluluğu verilerek sınıfların etkin kullanımına katkı sağlayan Öğretmen/Branş Dersliği (matematik, yabancı dil, sosyal bilgiler, coğrafya, tarih dersliği vb.) uygulamasınaimkandahilinde geçilmesi istenmişti.
   
 
Söz konusu Branş Dersliği Uygulamasının ortaöğretim kurumlarında öğretim kalitesi veöğrenci motivasyonuna etkisinin öğretmenler ve öğrenciler açısından inceleneceği Milli Eğitim Uzmanlık Tezinde kullanılmak üzere, ilinizdeBranş Dersliği Sistemi uygulananresmi ve özel genel ortaöğretim kurumlarının bilgilerineihtiyaçduyulmaktadır. İlinizde halihazırda Branş Dersliği Sistemi uygulanan "resmi ve özel genel ortaöğretim kurumlarının bilgilerinin ekte yer alan forma işlenerek 10.03.2015 tarihine kadar öncelikle snguzel@meb.gov.tr e-posta adresine, bilahare resmi yazı ile Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;
 
 
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
   
 
İsmail YILDIZ
Bakan a.
Daire Başkanı
Diğer Başlıklar

Yorumlar

Yorum Yazın

E-mail adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz.