Okul öncesi ve ilköğretim kurumları standartlar yönergesi

Ana Sayfa » HABERLER » EĞİTİM MEVZUATI » Okul öncesi ve ilköğretim kurumları standartlar yönergesi
Maarif müfettişleri başkanlıklarının görev ve sorumlulukları
MADDE 11 (1)- Maarif müfettişleri başkanlıkları;
a) Yıllık çalışma programlarının Kurum Standartları uygulamaları ile ilişkilendirilerek hazırlanmasını,
b) Teftişe gideceği okulların Kurum Standartları standart raporları ile il/ilçe standart ve sorgulama raporlarına
göre Kurum Standartlarında belirlenen standartlardaki okul gelişmelerinin izlenmesini,
c) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında, Kurum Standartlarına göre algısal yarar düzeyine ilişkin
yönetici, öğretmen, çocuk ve veliler arasında belirgin tutarsızlık bulunduğunda, görüşmeler yaparak durumun
incelenmesini,
ç) Okul tarafından Kurum Standartları Modülüne girilmiş olan verilerin, ihtiyaç duyulması hâlinde doğrulama
kaynaklarından (okuldaki kayıtlar, dokümanlar, tutanaklar ve benzeri) doğrulanmasını,
d) Bu Yönerge kapsamında yapılan çalışmaların kontrol edilmesini, varsa eksik uygulamaların tamamlanması
yönünde rehberlik edilmesini,
e) Kurum Standartları Modülündeki maarif müfettişleri ile ilgili alanların doldurulmasını
sağlar.

Diğer Başlıklar

Yorumlar

Yorum Yazın

E-mail adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz.